Tổ chức công tác kế toán

Phạm Hồng Sơn
0 Đánh giá 19 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Tổ chức công tác kế toán được dựa trên nghiệp vụ thực tế của doanh nghiệp, xác định số lượng nhân sự làm việc; Xây dựng hệ thống tài khoản, sổ kế toán tổng hợp, chi tiết; Hệ thống biểu mẫu chứng từ phương pháp lập, ký, lưu chuyển, lưu tại doanh nghiệp; Cân đối kiểm soát các chỉ số tài chính, thuế trong doanh nghiệp; Lập tờ khai thuế, quyết toán thuế; Lập báo cáo tài chính; Báo cáo quản trị (mọi công việc kế toán, thuế được cụ thể trên quy trình).

    Tổ chức công tác kế toán là điều bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn bởi nó giúp giám đốc doanh nghiệp quản lý được tốt công tác tài chính kế toán của doanh nghiêp (tránh rủi ro tài chính, thuế) đồng thời tổ chức công tác kế toán.

    Tổ chức công tác kế toán giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp (tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí trong doanh nghiệp thông qua công cụ tổ chức công tác kế toán này, tiết kiệm chi phí tiền lương nhân sự do quy trình tối ưu hóa)

    Khóa học Tổ chức công tác kế toán sẽ mang lại cho doanh nghiệp giải pháp tổng thể về Tổ chức công tác kế toán, Quy trình kiểm soát rủi ro trong quyết toán thuế, Ứng dụng phần mềm quản lý.

    Tổ chức công tác kế toán biến bài toán phức tạp trong kế toán trở nên cụ thể rõ ràng trong doanh nghiệp, giúp cho mọi nhân sự kế toán đều làm việc hiệu quả, giúp giám đốc doanh nghiệp quản lý được chặt chẽ tài chính kế toán, thuế doanh nghiệp (ACMan cung cấp hồ sơ mẫu và xây dựng)

Giới thiệu khóa học

Tổ chức công tác kế toán là việc khảo sát nhu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp và quy định pháp luật về tài chính kế toán, pháp luật thuế để xây dựng một quy trình quản lý tài chính kế toán, thuế cho doanh nghiệp. Quy trình xác định được rõ quyền hạn, trách nhiệm từng nhân sự đối với công việc kế toán của doanh nghiệp.

Tổ chức công tác kế toán biến bài toán phức tạp trong kế toán trở nên cụ thể rõ ràng trong doanh nghiệp, giúp cho mọi nhân sự kế toán đều làm việc hiệu quả, giúp giám đốc doanh nghiệp quản lý được chặt chẽ tài chính kế toán, thuế doanh nghiệp (ACMan cung cấp hồ sơ mẫu và xây dựng).

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Giới thiệu tổng quan về tổ chức công tác kế toán 89:57

Thông tin giảng viên

Phạm Hồng Sơn
373 Học viên 6 Khóa học
- Phạm Hồng Sơn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

1.000.000 5.000.000 -80%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 29 phút
Giáo trình: 1 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC