ACMan Phòng kế toán ảo

Phạm Hồng Sơn
0 Đánh giá 22 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên thực hành trên mô hình phòng kế toán ảo được thực hành trên bộ Chứng từ, Sổ kế toán, Báo cáo tài chính, báo cáo thuế bằng hình thức thủ công (công việc này giúp sinh viên hiểu được bản chất công việc kế toán tại doanh nghiệp). Song song thực hành thủ công, học viên được thực hành trên phần mềm kế toán chuyên dụng ACMan 9.1 (thông qua việc này học viên so sánh số liệu thủ công và trên phần mềm) từ đây giúp học viên hoàn toàn làm chủ được nghiệp vụ kế toán, phần mềm kế toán cũng như yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, ACMan – Phòng kế toán ảo còn trang bị kho dữ liệu thực tập mẫu giúp sinh viên có nguồn tài nguyên phong phú thực tập và khai thác dữ liệu làm báo cáo tốt nghiệp.

Thực hành thủ công

    Từ tài liệu mô phỏng ACMan – Phòng kế toán ảo, bộ Chứng chứng, Sổ kế toán, Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế, học viên được thực hành phân tích tổng thể về mô hình phòng kế toán từ đó từng bước thực hành các phần việc Tổ chức công tác kế toán; Lập ký, lưu chuyển, lưu chứng từ kế toán; Ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ chi tiêt; Lập báo cáo tài chính; Lập tờ khai thuế, Quyết toán thuế.

Toàn bộ các công việc, nghiệp vụ học viên từng bước, từng bước được thực hành trên mộ hình phòng kế toán ảo này, giúp học viên rèn luyện về nghiệp vụ chuyên môn, rèn luyện về đức tính kiên trì với những con số, xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên.

Thực hành thủ công được thực hành trên phần mềm kế toán ACMan 9.1, học viên so sánh chi tiết công việc, nghiệp vụ, chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Thông qua việc này giúp nâng cao trình độ chuyên môn của học viên về nghiệp vụ, thành thạo về phần mềm sẵn sàng làm việc tốt tại doanh nghiệp.

Thực hành trên phần mềm kế toán ACMan 9.1

    Từ tài liệu mô phỏng ACMan – Phòng kế toán ảo, bộ hồ sơ thực hành thủ công, học viên từng bước thực hành trên phần mềm kế toán chuyên dụng ACMan 9.1, học viên từng bước thực hành:

   Thực hành cài đặt chương trình, khởi tạo data, khai báo thông tin đơn vị sử dụng, phân quyền sử dụng, thay đổi mật khẩu đảm bảo tính bảo mật an toàn (đảm bảo học viên sử dụng phần mềm làm cho bất kỳ doanh nghiệp nào).

    Học viên thực hành tổ chức công tác kế toán trên phần mềm kế toán và thực hiện nhập số dự đầu kỳ (mở số kế toán), thông qua việc thực hành này so sánh giữa làm thủ công và làm trên phần mềm. Đây là phần việc giúp học viên có khả năng xây dựng hệ thống quản lý cho bất kỳ một doanh nghiệp nào.

   Từ nghiệp vụ phát sinh, file chứng từ đã lập phần thực hành thủ công, học viên tiến hành nhập liệu vào phần mềm theo từng phần hành, từng nghiệp trên phần mềm (ghi sổ kế toán trên phần mềm). Từ đây học viên sẽ thấy sự khác nhau giữa làm kế toán ghi thủ công và phần mềm khác nhau nhưng dẫn đến cùng một kết quả.

   Từ dữ liệu trên phần mềm, học viên kiểm soát, xử lý số liệu, phân tích số liệu và phát hành hệ thống Báo cáo tài chính, Tờ khai thuế, Quyết toán thuế (tích hợp phần mềm HTKK), nộp báo cáo điện tử, So sánh báo cáo làm thủ công và báo cáo trên phần mềm, kiểm soát số liệu.

   Ghi chú: Thông qua việc thực hành này, học viên được trải nghiệm và hoàn toàn nắm được công việc kế toán của doanh nghiệp sau khi ra trường mà mình phải làm, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho công việc và phát triển sự nghiệp.

Thực tập trên kho Data dữ liệu

    ACMan – Phòng kế toán ảo cung cấp kho data dữ liệu trên 100 data giúp cho sinh viên chuyên ngành kế toán có nguồn dữ liệu đa dạng khai thác số liệu trong việc làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

   Việc sử dụng các data dữ liệu này giúp cho học viên rèn luyện khả năng phân tích, xử lý, khai thác số liệu trong công việc kế toán thực tế tại doanh nghiệp sau này.

Trong phần thực tập này, sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, sử lý số liệu, kỹ năng cập văn bản pháp luật, kỹ năng bảo vệ giải trình số liệu.

Giới thiệu khóa học

ACMan – Phòng kế toán ảo là giải pháp tổng thể trong việc đào tạo lý thuyết gắn liền với thực hành, thực tập thực tiễn, cập nhật văn bản pháp luật, trang bị đầy đủ kiến thức nhất cho sinh viên chuyên ngành kế toán.

ACMan – Phòng kế toán ảo là chìa khóa thành công, con đường ngắn nhất giúp cho sinh viên nghề kế toán thành công trên con đường sự nghiệp.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan về khóa học 39:25
 • Bài 2: Hệ thống lý thuyết căn bản 54:26
 • Bài 3: Tổ chức công tác kế toán trên phòng kế toán ảo 75:48
 • Bài 4: Mở sổ kế toán và các nguyên tắc ghi sổ kế toán 68:53
 • Bài 5: Tổ chức dữ liệu, mở sổ kế toán trên phần mềm kế toán 62:36
 • Bài 6: Phần hành Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán 99:43
 • Bài 7: Kế toán mua hàng và quản lý hàng tồn kho 63:22
 • Bài 8: Tài sản cố định và công cụ dụng cụ 47:11
 • Bài 9: Nhân sự và Tiền lương 68:56
 • Bài 10: Kế toán Chi phí và Giá thành 48:14
 • Bài 11: Kế toán bán hàng Doanh thu Công nợ 73:23
 • Bài 12: Lập đọc phân tích Báo cáo tài chính 70:04
 • Bài 13: Lập báo cáo thuế GTGT 57:13
 • Bài 14: Hướng dẫn lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN 86:56
 • Bài 15: Hướng dẫn lập báo cáo Quyết toán Thuế TNCN 59:58
 • Bài 16: Tổng kết khóa học và cập nhật VBPL mới 40:00

Thông tin giảng viên

Phạm Hồng Sơn
373 Học viên 6 Khóa học
- Phạm Hồng Sơn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

1.500.000 5.000.000 -70%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 16 giờ 56 phút
Giáo trình: 16 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC