Hướng dẫn kế toán máy

Phạm Hồng Sơn
0 Đánh giá 22 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Nội dung đào tạo ACMan kế toán máy:

Lý thuyết kế toán máy

 Giáo viên hệ thống kiến thức căn bản của kế toán (khái niệm chứng từ kế toán, phân loại quản lý lưu trữ chứng từ kế toán; Ghi sổ kế toán và đối chiếu chéo giữa kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết; Báo cáo tài chính, phương pháp lập báo cáo tài chính; Lập báo cáo thuế; các nghiệp vụ khác liên quan đến kế toán).

    Nguyên lý làm việc của phần mềm kế toán (học viên phải so sánh kế toán máy, kế toán thủ công, hiểu được bản chất việc ứng dụng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp).

Cài đặt và thiết lập cơ bản phần mềm kế toán

   Giáo viên hướng học viên biết cách tải bộ cải từ website acman.vn, cài đặt chương trình, tạo cơ sở dữ liệu, khai báo đơn vị sử dụng, phân quyền người sử dụng, thay đổi mật khẩu người dùng.

   Công việc này giúp học viên làm chủ được chương trình phần mềm, tự cài đặt, thiết lập, đảm bảo học viên có thể làm việc ở bất kỳ một doanh nghiệp nào, học viên kiếm được tiền từ nghề dịch vụ kế toán mà mình đã được đào tạo.

Tổ chức công tác kế toán trên phần mềm (Bài tập mẫu kèm theo)

     Tổ chức công tác kế toán là việc làm quan trọng trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thiết lập một quy trình quản tài chính kế toán, tránh được những rủi ro, tiết kiêm thời gian chi phí.

     Học viên phải hiểu được bản chất của việc quản lý tài chính kế toán của doanh nghiệp, từ đó học viên từng bước thực hành các thiết lâp trên phần mềm để hiểu được bản chất trong việc quản lý.

     Từ đề bài đã cho học viên tiến hành nhập số dự đầu kỳ cho các tài khoản, học viên phải nhập đúng loại chi tiết hiểu được bản chất ý nghĩa của việc lựa chon đăng ký chi tiết đó (Video hướng dẫn chi tiết).

Cập nhật nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Bài tập mẫu kèm theo)

    Từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chứng từ kế toán, học viên phân loại nghiệp vụ theo phần hành kế toán, nhập vào phần mềm kế toán theo nguyên tắc (Video hướng dẫn chi tiết)

    Học viên thực hành phần thiết lập các nghiệp vụ tự động trong phần mềm (Xuất kho tự động; Khấu hao STCĐ tự động; Phân bổ CCDC tự động; Giá thành tự động; Tích hợp tiền lương nhân sự)

   Thiết lập và thực hiện các bút toán kế toán kết chuyển tự động, xác định kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích đọc số liệu, các nút lệnh “Lọc”, “Tìm kiếm” kiểm soát số liệu, khóa dữ liệu, mở khóa dữ liệu.

   In chứng từ (Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập, Phiếu xuất, UNC, Bảng kê chi tiết thanh toán, Hóa đơn), sau khi cập nhật nghiệp vụ phát sinh kế toán phát hành chứng từ trên phầm mềm theo nguyên tắc kế toán.

   In phát hành sổ kế toán (Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết) kế toán có thể sử dụng nút lệnh in tự đồng tốc độ nhanh. Doanh nghiệp có thể lựa chọn phát hành sổ kế toán điện tử ký chữ ký số của doanh nghiệp.

   Phát hành báo cáo tài chính, Tờ khai thuế, Quyết toán thuế đống thời nộp báo cáo lên hệ thống (ký điện tử) theo quy định pháp luật hiện hành.

Tích hợp hóa đơn điện tử (Hóa đơn GTGT)

   Doanh nghiệp lập quyết định về việc sử dụng hóa đơn điện tử (theo mẫu), Tạo mẫu hóa đơn trên phần mềm, Lập thông báo phát hành hóa đơn gửi lên hệ thống thuế (sau 02 ngày được phát hành hóa đơn).

    Khi doanh nghiệp thực hiện bán hàng hóa, dịch vụ sẽ khởi tạo hóa đơn điện tử trực tiếp trên phần mềm ACMan 9.1, sử dụng chữ ký số ký phát hành hóa đơn điện tử, chương trình tự động gửi hóa đơn vào Email người mua, người bán và lưu hóa đơn trên dữ liệu kế toán và website www.hoadondientu.acman.vn

Giới thiệu khóa học

Kế toán máy được hiểu đơn giản đó là làm kế toán trên máy vi tính thông qua một phần mềm chuyên dụng. Từ đó giúp cho người làm kế toán thực hiện các công việc kế toán, thuế, quản lý tài chính đơn giản, tiện dụng.

 Phần mềm kế toán phải tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện do bộ tài chính quy đinh tại thống tư 103/2005/TT-BTC, chế độ kế toán hiện hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC, thông tư 200/2014/TT-BTC và đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán giúp doanh nghiệp cập nhật nghiệp vụ phát sinh, khởi tạo hóa đơn chứng từ, phát hành hệ thống sổ kế toán, Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế. Việc áp dụng phần mềm kế toán làm giảm 80% lượng công việc kế toán của doanh nghiệp, cung cấp thông tin tài chính tức thời.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Tổng quan về kế toán máy 16:46
  • Bài 2: Hướng dẫn cài đặt và giới thiệu tổng quan về chương trình 47:58
  • Bài 3: Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ và cách đăng ký chi tiết 46:49
  • Bài 4: Hướng dẫn nhập nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm 57:52
  • Bài 5: Hướng dẫn Tiền lương nhân sự tích hợp với kế toán 51:32
  • Bài 6: Hướng dẫn phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử 29:28
  • Bài 7: Hướng dẫn in sổ sách chứng từ và báo cáo, kết xuất sang HTKK 75:43

Thông tin giảng viên

Phạm Hồng Sơn
373 Học viên 6 Khóa học
- Phạm Hồng Sơn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

300.000 1.000.000 -70%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 5 giờ 26 phút
Giáo trình: 7 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC